Dutch Memories 10

AANHANGSELS

Appendix A: Persoonsgegevens.
Opmerking van de uitgever: de hieronder gegeven informatie is
afkomstig van de Guild of Greeters web site en de DRC forums.
Leden van de DRC

Victor Laxman

12 April 2002

Groetjes van de DRC. Het lijkt erop dat ik het eerste directielid ben die op dit nieuwe ‘boodschappenbord’ post, dus laat ik meteen van de gelegenheid gebruik maken om alle nieuwkomers te verwelkomen. Ik zal het een en ander over dit boodschappenbord uitleggen en over mijzelf.

Tijdens recente DRC bijeenkomsten kwamen we tot de conclusie dat het profijtelijk voor ons zou kunnen zijn om de D’ni restauratie op een meer publiekelijk forum te voeren. Deze boodschappenborden zijn onze eerste pogingen om dat te bewerkstelligen. Onze discussies zullen meer publiekelijk worden gehouden en zo krijgen jullie de kans om enkele van de uitdagingen en zaken te zien waarmee we allemaal te maken krijgen tijdens het restaureren van D’ni.

Mijn naam is Victor. Ik heb nu bijna zeven jaar weet van de D’ni. Een kennis zijnde van Dr. Watson, kwam ik door hem het een en ander over D’ni te weten en natuurlijk accepteerde ik destijds in ’97 zijn verzoek om mee te helpen met de restauratie.

De terreinen van mijn vakgebied zijn elektriciteit en computer bouwkunde. Mijn hoofd verantwoordelijkheden lagen op het terrein van de D’ni technologie, om specifiek te zijn ‘omgekeerde’ bouwkunde om: 1) D’ni voorwerpen te laten werken, 2) D’ni voorwerpen béter te laten werken, 3) D’ni voorwerpen te laten werken met apparaten van de oppervlakte.

Momenteel neemt de KI het meeste van mijn tijd in beslag. Het is echt een verbazend systeem, met de huidige KI die werkt als een simpel eindstation van een groot basisstation. We hebben het werkend gekregen, we hebben het zelfs in het Engels werkend gekregen en nu proberen we uit te vinden hoeveel het kan doen. Interessant werk, maar ik word vaak afgeleid door zaken, zoals simpelweg licht toevoegen aan sommige gebieden die opnieuw worden ontgonnen.

Ik kijk er naar uit om velen van jullie te ontmoeten. En ik zal proberen tijd vrij te maken door enkele van mijn directietaken te delegeren om zo relevante vragen te kunnen beantwoorden.

Vic

# # # #

Geboren op 14 juni 1958, behaalde Victor Laxman diverse bouwkundige graden aan de Universiteit van Cambridge, voordat hij van 1978 tot 1990 dienst nam in de Royal Navy. Voor het eerst in begin 1995, kreeg Victor weet van de restauratie inspanningen van Dr. Watson, alvorens hij zich van 1997 tot en met 2004 bij de DRC voegde. Nadat Dr. Watson de DRC verliet in 2004, werd hij medevoorzitter van de DRC, totdat deze werd ontbonden vanwege een gebrek van fondsen. In december 2005 benaderde Victor Laxman eerst de andere DRC leden betreffende de herstart van de restauratie pogingen en in 2006 werd hij wederom lid van de DRC.

In tegenstelling tot de andere DRC leden, had Victor niet het algemene toezicht over een bepaalde fase, maar in plaats daarvan was hij belast met alle facetten van de D’ni technologie. In het bijzonder was Victor verantwoordelijk voor het vertalen van de D’ni technologie naar het Engels en het te laten werken met behulp van menselijke technologie. Hij leidde ook een succesvol samenwerkingsverband met onderzoekers om de Grote Nul opnieuw te kalibreren. Hij had ook het toezicht op de recente pogingen van de onderzoekers om de daglicht cyclus te herstellen, die door de algen in het meer werd opgewekt en die door de Ondergang van D’ni was onderbroken. Gedurende begin november vertrok hij samen met zijn collega’s naar de oppervlakte om daar naar andere geldbronnen te zoeken. (GoG bio)*.

*: opmerking van de vertaler: GoG: afkorting voor ‘Guild of Greeters’, het Groeters Gilde.

Dr. Ikuro Kodama

12 april 2002

Verleden: Kwam bij de expeditie in 1994 door middel van contact met Dr. Watson.

Opleiding: Afgestudeerd in de Geologie met een doorlopen doctoraalfase in de Mechanische Bouwkundige Technologie.

Verantwoordelijkheden in het werk: Het waarborgen van de inwendige samenhang van structuren (natuurlijke en door mensen gemaakte) als ook een gedegen bestudering van rotsformaties. Toezicht op de Tweede Fase van het goedkeuren van alle nieuwe gebieden en structuren.

Dr. K

# # # #

Geboren op 5 oktober 1957, verkreeg Ikuro Kodama een doctoraalgraad in Mechanische Bouwkundige Technologie aan de New Mexico State University, tezamen met een Technische Afstudeergraad in de Geologie aan de University van South California. Hij was een vriend van Dr. Richard Watson sinds de tijd die ze samen doorbrachten, toen les geven nog hun beroep was. In 1994 werd hij uitgenodigd naar D’ni te komen, voordat hij van 1997 tot en met 2004 lid werd van de DRC. Nadat in 2004 Dr. Watson de DRC verliet, werd hij tevens medevoorzitter van de DRC. In 2006 keerde Kodama terug naar D’ni, zodra het financiële plaatje rond was. Hij hernam zijn positie bij de DRC en ook zijn oude taken als toezichthouder op Fase Een en Twee. Zijn werk werd onderbroken door het plotselinge opstappen van Cate Alexander. Hij keerde terug naar de oppervlakte om te zoeken naar fondsen om zo de Restauratie voort te kunnen zetten. (GoG bio).

Dr. Marie Sutherland

15 april 2002

Hallo. I gok dat het nu mijn beurt is om mee te doen met de introducties. Mijn naam is Dr. Marie Sutherland.

Als Leidster van het Veldwerk hier in D’ni, probeer ik toezicht te houden op al het loskomende werk van de expeditie, als ook over de herstel- en restauratiewerkzaamheden van belangrijkste werkgebieden. Dr. Watson en ik werken samen in het toewijzen van voorraden en het stellen van prioriteiten. Ongelukkig genoeg kunnen we niet zoveel werk verzetten als we zouden willen, dit vanwege onze andere verantwoordelijkheden die we hebben.

Wij van de DRC hebben diverse jaren besteed aan het leggen van een eerste fundament voor een hernieuwd D’ni. We zijn er van overtuigd dat er genoeg anderen zijn die ervoor zouden kiezen om ons te vergezellen in dit streven en dat ze zeer gelukkig zouden zijn om er getuige van te zijn dat dit alles daadwerkelijk zou beginnen.

Dus we zijn erg opgewonden vanwege het feit dat jullie je allemaal bij ons hebben gevoegd hier in D’ni en we kijken er naar uit dat deze Grot opnieuw de bruisende, levende stad wordt die hij eens was.

Voel je ondertussen niet geremd om ons vragen te stellen in het daarvoor bestemde forum. We zullen niet in staat zijn om al jullie vragen te beantwoorden, zeker niet nu het aantal onderzoekers groeit, maar we zullen zoveel mogelijk antwoorden proberen te geven als we kunnen.

Bedankt.

Marie

# # # #

Geboren op 12 maart 1962, behaalde Marie Sutherland eerst een Afstudeergraad in de Antropologie aan de South Illinois University, alvorens het onderwijs in te gaan. Als onderwijzeres ontmoette ze Dr. Richard Watson. Nadat ze zich eerst voegde bij een expeditie naar D’ni in 1993, werd ze van 1997 tot en met 2004 lid van de DRC. In 2006, toen de DRC naar D’ni terugkeerde, hernam ze haar oude positie bij de DRC in. Als onderdeel van haar taken bij de DRC, is Marie verantwoordelijk voor de Fases Drie en Vijf. Ze is ook bekend van haar meningsverschillen met Cate zo af en toe, vooral vanwege haar tegenzin betreffende het toelaten van advertenties in de Grot. Na Cate’s ontslag, vertrok ook zij naar de oppervlakte om daar naar andere inkomstenbronnen voor de Restauratie te zoeken. (GoG bio).

Michael Engberg

25 april 2002

Ik bied mijn verontschuldigingen aan dat ik de laatste van de DRC leden ben die een eerste publiekelijk adres heeft aangemaakt. Ik had gehoopt om van afstand een bijdrage toe te voegen, maar onlangs uitgevoerde testen betreffende de communicatie tussen verschillende Tijdperken, hebben niet succesvol uitgepakt.

Mijn naam is Michael Engberg. Aanvankelijk werd ik gevraagd door Dr. Watson om het expeditieteam te bezoeken, vroeg in 1998, en een jaar later boden hij en zijn kompanen mij een fulltime plaats aan bij de Council.

Mijn primaire deskundigheid ligt op het gebied van de bouwkunde, maar net als ieder ander die betrokken is bij de Restauratie, heb ik miljarden andere verantwoordelijkheden. Gebaseerd op Dr. Kodama’s beoordeling betreffende de stabiliteit van de bouwwerken door de hele Grot, heeft mijn team van Onderzoeksbouwkundigen en ik onlangs een zoektocht voltooid naar de meest veelbelovende gebieden. Na recent gehouden discussies met meneer Sharper, zal ik in potentie een andere groep leiden om spoedig de restauratie van Teledahn te voltooien en beëindigen.

Hoewel mijn schema wellicht weinig ruimte biedt om mij met dit forum in te laten, besef ik wel hoe belangrijk dit is. Een succesvolle restauratie van de gebouwen in Uru, heeft geen betekenis als er niemand is die daar wil wonen. Jullie aanwezigheid hier is zowel een aanmoediging als een geheugensteun betreffende de hoeveelheid werk die hier nog moet worden verzet.

Michael

# # # #

Geboren op 9 september 1966, heeft Michael Engberg een Doctoraalgraad in de Bouwkundige Wetenschap, die hij behaalde aan de University of Southern California, voordat hij naar D’ni kwam. Hij arriveerde in 1998, alvorens zich bij de DRC aan te sluiten van 1999 tot en met 2004. Van 2004 tot en met 2006 was hij actief in het onderwijs, alvorens opnieuw terug te keren naar D’ni, samen met zijn dochter Willow. Als onderdeel van zijn verantwoordelijkheden bij de DRC, was hij betrokken bij de Vierde Restauratie Fase van alle bouwwerken. De ontijdige dood van Willow, eind mei 2007, zijn enige overgebleven dochter, overmande hem en deed hem besluiten de Grot te verlaten. Hij bleef ‘vermist tijdens zijn taakuitvoering’ totdat hij op 10 september 2007 plotseling terugkeerde. Hij hulde zich in stilzwijgen betreffende zijn toekomstige plannen, alsmede of hij al dan niet zou terugkeren bij de Council. (GoG bio)

Dr. Richard A. Watson

29 april 2002

Voel je niet al te ongelukkig, Michael. De titel van ‘Het Laatste DRC Lid Dat Zichzelf Voorstelt’ behoort mij toe. Hoewel, ik heb wel een aantal antwoorden gepost op andere plaatsen. Misschien tellen die ook mee. Lach.

Voor het geval dat niet zo is, mijn naam is Dr. Richard Watson. Mijn eerste uitstapje naar de D’ni Grot vond al plaats in 1990. Destijds was er al een DRC, namelijk een DRF toen het aantal ‘oppervlaktedwalers’ die naar D’ni waren gekomen, laag in de dubbele cijfers lag. Twee jaar later, kwam ik bij Cyan toen ze daar aan Myst aan het werken waren. Ik was hun raadgever als D’ni Historicus ten behoeve van hun Myst en Riven projecten. Gedurende de laatste tien jaar heb ik mijn tijd verdeeld tussen Cyan en diverse D’ni expedities.

Nu de ‘Cyanisten’ rechtstreeks aan het restauratieproces bijdragen, is het voor mij een stuk gemakkelijker geworden on zowel mijn positie bij Cyan als bij de DRC te behouden, hoewel de laatste tijd de DRC mijn eerste belang is geworden.

Hoe dan ook, dank aan de andere DRC leden dat jullie jezelf hebben voorgesteld. Ik weet dat sommigen van jullie (nee, ik zal geen namen noemen, Dr. K.) niet zo genegen waren om hier op te treden.

Dr. Watson

# # # #

Geboren op 8 juni 1961, was Richard Watson afgestudeerd in Geschiedenis aan de University of Utah, voordat hij werd uitgenodigd door zijn goede vriend Elias Zandi om naar D’ni te komen. Toen Elias Zandi in 1996 stierf, werd Dr. Watson de enige voorzitter van de D’ni Restoration Foundation. Hij besloot een jaar later de DRC te formeren, in plaats van zijn verantwoordelijkheden te nemen. Lid zijnde van de DRC, was Dr. Watson niet verantwoordelijk voor een specifieke fase, maar in plaats daarvan hielp hij op een groot aantal terreinen. Echter, dit kwam tot stilstand toen hij plotseling de DRC verliet na Phil Henderson’s veronderstelde dood. Niet in staat om Phil’s overlijden te verwerken, ging Dr. Watson Yeesha’s Reis ondernemen. Er werd niets meer van hem gehoord, totdat Michael Engberg er in slaagde hem te vinden. En zo keerde hij terug op 11 september 2007, tot ieders verrassing. Hij bevestigde dat de ‘goede’ Bahro een ‘groot bedrog’ hadden geschapen. Ze wekten de indruk dat alles in orde was, terwijl in werkelijkheid de verwoesting hun kant op kwam. Hij hamerde op samenwerking en vereniging in het opnieuw oprichten van de Gilden zoals de D’ni ooit hadden gedaan en hij weigerde zich opnieuw bij de DRC te voegen, dit vanwege een gerezen verschil in filosofische inzichten. Hij doet nu een beroep op de steun van groepen onderzoekers aangaande Restauratie projecten die zich kunnen verheugen in zijn interesse. (GoG bio)

Personen die aangesloten zijn bij de DRC

Douglas Sharper

Douglas Sharper was een van de eerste mensen die naar D’ni kwam, die niet met de DRC verbonden waren. Hij had een belangrijke rol bij de restauratie inspanningen, waarbij inbegrepen het toezicht dat hij kreeg over Teledahn, als ook over enige bouwsels in de stad. Maar, ondanks het feit dat hij de officiële goedkeuring had om aan het herstel van D’ni mee te werken, werkte Sharper vaak achter de rug van de DRC. Hij verborg boeken, verkreeg stiekem toegang tot afgesloten gebieden en leidde protesten tegen de DRC. Hij ondernam ook Yeesha’s Reis, samen met Phil Henderson, nog vóór enig andere restauratie deskundige of DRC-lid dit had gedaan. Omdat hij zich zo vaak tegen de DRC afzette, werd hem uiteindelijk de toegang ontzegd tot de bouwsels in de stad waar hij eerst wél toegang tot had gekregen.

Zodra de DRC hun restauratie inspanningen staakte, bleef hij achter in D’ni en lange tijd zwijgend op de achtergrond tijdens de hervatting van de restauratie in 2006, tot maart 2007. Toen verzocht Cate hem om de optredende afname van de dierenpopulatie in Negilahn te onderzoeken. Eind mei was hij getuige van een gevecht tussen verschillende Bahro groepen en hij zwoor ook om de ontijdige dood van Willow Engberg op de Bahro te wreken. Hij werd gedwongen een ‘goede’ Bahro te doden toen hij werd aangevallen door een groep ‘slechte’ Bahro. Hij was de eerste om de onderzoekers er opmerkzaam op te maken dat er een valse schijn van veiligheid in de Grot hing, omdat ze niet wisten dat ze beschermd werden door ‘goede’ Bahro tegen de ‘slechte’, die uit waren op verwoesting. Op 6 november 2007 vertrok ook hij naar de oppervlakte.

Phil Henderson

Phil Henderson was een restauratie deskundige die eens belast was met de restauratie van Eder Kemo. Echter, hij raakte vermist toen hij in 2003 door de, in dat Tijdperk aanwezige reisdeur ging en hij werd een heel jaar niet meer gezien. Bij zijn terugkeer sprak Phil Henderson met de aanwezigen over de lessen van Yeesha, ondanks de groeiende spanningen tussen hem en de DRC. Bewerend dat ze zich zorgen maakten om Phil’s veiligheid, sloot de DRC hem uiteindelijk een paar dagen op in de ‘ei kamer’ in hun Bevin, alvorens hem weer vrij te laten. Na zijn bevrijding ging Phil naar een gebied nabij de Hal van de Gilden in Ae’gura, ondanks het feit dat het gebied was afgesloten vanwege geachte onveiligheid. Het gevolg was dat de muur waarop hij stond, instortte en er werd verondersteld dat hij daarbij was omgekomen. Nu verraste hij de onderzoekers door op 3 augustus 2007 plotseling in de Grot terug te keren, daarbij rapporterend dat de Bahro hem naar vele plekken hadden meegenomen en dat zijn begrip was uitgebreid. Hij was de eerste om definitief de zorgen van Sharper te bevestigen, dat er ‘goede’ Bahro waren die de Grot beschermden tegen de aankomende verwoestingen. Hij bleef de onderzoekers waarschuwen voor deze naderende verwoesting en maande hen te luisteren naar Watson en Yeesha.

Nick White

Nick was eens een Restauratie deskundige die documenten vertaalde van D’ni in het Engels. Hij begon vrijwel meteen met de vertaling van documenten uit Teledahn, zodra hij in 1998 D’ni had geleerd. Gedurende 2000 heeft hij ook enkele documenten uit Rebek vertaald, voordat hij daarvan werd afgehaald. Toen de DRC in 2006 terugkeerde, maakte ook Nick White zijn rentree, maar hij bleef geregeld uitstapjes maken naar de oppervlakte. Omstreeks december 2006 was Nick White tezamen met Dr. Kodama aan het werken aan twee Tijdperken, waarvan er één nog steeds geen naam heeft.

Op 3 mei 2007 werd Nick’s arbeidsovereenkomst met de DRC afgebroken. De redenen die voor deze gebeurtenis werden gegeven, waren onvoldoende werkprestaties, ‘verbroedering’ met de onderzoekers en het laten uitlekken van vertrouwelijke informatie van de DRC, wat in strijd was met de afspraken gedurende zijn proeftijd na eerdere overtredingen van de politiek van de DRC. Na zijn schorsing bleef Nick echter in de Grot verschijnen, om daar de geruchten met anderen te delen, die hij hoorde van andere Restauratie Deskundigen. Velen van hen waren namelijk zijn vrienden gebleven en hij vergezelde ook Douglas Sharper op zijn expedities. Nick bleef kalm en onbewogen onder de profetische waarschuwingen van een op handen zijnde verwoesting.

Cate Alexander

Cate Alexander begon ergens na 2004 fondsen vast te leggen voor de DRC, toen ze de restauratie inspanningen moesten staken. Ze speelde een rol in het zover krijgen van Turner dat die de restauratie zou financieren en ook zijzelf heeft geld in de DRC gestoken. Haar rol in de DRC werd zelfs nog meer uitgesproken toen ze gedurende eind juni 2007 bekendmaakte dat ze was gekozen in de Raad om Michael Engberg te vervangen en dat ze ook een beslissende stem zou hebben, in het geval dat de stemmen zouden staken. In tegenstelling tot de andere DRC-leden was ze er op gespinsd dat nieuwe gebieden snel zouden worden geopend en ze oefende druk uit op de DRC om deze gebieden vlotter beschikbaar te maken. Haar onlangs gedane verzoek om advertenties toe te laten in de Grot om zo fondsen aan te trekken, had veel aandacht getrokken, maar ook tot wrijvingen geleid. Verder wist ze de gemeenschap te verrassen met haar plotselinge ontslag en vertrek op 1 november 2007, en met haar vertrek verdween ook de financiële dekking voor de restauratie.

Andere historische personen

Elias ‘Eli’ Zandi

Elias Zandi was een rijke en excentrieke archeoloog die vaak grote geldbedragen betaalde voor bepaalde voorwerpen, waarover hij beweerde dat die op een of andere manier met hem verbonden waren. Op een zeker moment bezocht John Loftin Zandi met de bewering dat hij diep onder de grond oude machines had ontdekt en op 19 maart 1988 reisden ze naar de tunnels die leidden naar D’ni.

Onmiddellijk schafte Elias het land aan rondom het gebied van deze tunnels en na een tweede expeditie, alleen met Fighting Branch, nam hij zijn collega Dr. Watson in dienst om hem te vergezellen op expeditie.
Tijdens een latere expeditie in 1992 onthulde Elias zijn verlangen om de stad te restaureren en haar opnieuw te bevolken met mensen die zich ‘D’ni’ zouden noemen. Elias werd zo in beslag genomen door deze restauratie pogingen, dat hij zijn gezondheid verwaarloosde. Als gevolg hiervan overleed hij in 1996 na het krijgen van een grote hartaanval. Hij liet zijn vermogen na aan de D’ni Restoration Foundation, maar liet het land na aan zijn zoon Jeff, die van hem was vervreemd.

Jeff Zandi

De zoon van Elias Zandi, Jeff, werd een bondgenoot van Yeesha in het werven van onderzoekers voor haar taak. Meestentijds is hij te vinden nabij de Spleet, zittend voor zijn caravan.

John ‘fighting Branch’ Loftin

John Loftin ontdekte de D’ni graafmachines in 1987, terwijl hij zocht naar voorwerpen om die aan Elias Zandi te verkopen. Hij ging verschillende malen op expeditie naar D’ni met Elias Zandi en Richard Watson gedurende de daaropvolgende jaren, totdat hij stierf tijdens één van deze expedities in 1991.

Rand Miller

Geboren op 17 januari 1957 in Pennsylvania USA, richtten Rand en zijn broer Robyn Miller, ‘Cyan’, nu ‘Cyan Worlds Inc.’, op. Cyan werd beroemd vanwege het niet verwachtte succes van hun computerspel ‘Myst’, wat het best verkopende spel gedurende de rest van de negentiger jaren bleef. Rand werkte ook aan het vervolg van dit spel, ‘Riven’ en daarna aan ‘realMyst’ en ‘Uru: Ages Beyond Myst’.

Nog steeds CEO (de bedrijfsdirecteur) zijnde, is hij nu minder betrokken bij het uitwerken van de verhaallijnen, spelplan en programmering. In plaats daarvan concentreert hij zich meer op de projecten waar zijn firma aan werkt. Daarnaast zal je hem zien in zijn rol als Atrus in de vervolgen op Myst, waaronder: ‘Myst III: Exile’ (door Presto Studios), ‘Myst IV: Revelation’ en ‘Myst V: End of Ages’ (beide door Ubisoft Montreal). Ondanks dat beweert hij dat hij niet van dit acteerwerk houdt, omdat hij het gevoel heeft de verkeerde persoon te zijn om dat te doen.

Reteltee

Reteltee is een onderzoeker die werd geïnterviewd door de DRC en die daarna werd aangewezen als hun Gilden Adviseur. Reteltee had geen stem in de Raad, maar is iemand die onafhankelijk onderzoek verricht naar het D’ni Gilden systeem, alvorens dat te rapporteren aan de Raad en de onderzoekers. Terwijl hij probeerde om zoveel informatie als maar mogelijk was over de officiële stappen die werden gezet, te openbaren, leidde zijn tegenzin om feiten van persoonlijke interpretaties te scheiden betreffende het D’ni Gilden systeem, tot onvrede bij de onderzoekers. Die verlangden juist dat de DRC meer open werd in haar besluitvorming.

J.D. Barnes

J.D. Barnes is een antropoloog die zich kort geleden als een onafhankelijke onderzoeker voegde bij de Restauratie inspanningen. Bij verschillende gelegenheden heeft hij samengewerkt met de DRC. Hij verrichtte zijn afstudeerwerk op de ‘Oregon State’ in Corvallis en verkreeg een Doctoraalgraad in Toegepaste Antropologie. Hij is betrokken bij diverse projecten, waaronder het produceren van documentatie. Onlangs heeft hij onderzoekers gevraagd hem te helpen om de authenticiteit van oude documenten vast te stellen, die afkomstig waren van een ‘oppervlaktedwaler’ die mogelijk lang voordat de Zandi’s dat deden, D’ni heeft bezocht.

Willow ‘Wheely’ Engberg

Willow Engberg, koosnaampje ‘Wheely’, is de dochter van het DRC-lid Michael Engberg die in 2007 in D’ni haar opleiding genoot. Ze was verzot op klimmen, onderzocht de verschillende Tijdperken en te zien was dat ze soms met de onderzoekers een gesprekje aanknoopte. Eind mei 2007 raakte zij en haar vriendin Rose verstrikt in een instorting onder de Kahlo Pub, ten gevolge van een constructiefout. Redders probeerde haar te bereiken, maar tevergeefs. Later maakte de DRC bekend dat haar dood was veroorzaakt door een vijandige Bahro en niet vanwege die instorting.

Rosette ‘Rose’ Taylor

Rosette Taylor, koosnaampje ‘Rose’, was een hartsvriendin van Willow Engberg. Ze was een spiksplinternieuwe onderzoekster en hield ervan om samen met haar vriendin de verschillende Tijdperken af te struinen. Eind mei 2007 hadden sommige onderzoekers een korte ontmoeting met Rose en haar vriendin Willow, kort voordat de twee vast kwamen te zitten onder de Kahlo Pub, vanwege een instorting die het gevolg was van een constructiefout. Er wordt aangenomen dat Rose daarbij op slag werd gedood.

Brian Fioca

Brian Fioca werd door Douglas Sharper omschreven als ‘een eventuele leider’ van de onderzoekers gemeenschap in één van zijn notities in zijn logboek in november 2003. Sharper prees hem als één van diegene die ‘dwars door’ de DRC kon ‘zien’, tijdens haar prille ontwikkeling. Hij was ook de beheerder van ‘Het Grote Boom Forum’, wat een andere gemeenschap van fans was gedurende De Proloog van Uru Live. Onlangs voltooide hij zijn Kandidaatsgraad in de Computer Wetenschap in Seattle, Washington.

Yeesha

Yeesha werd bijna 200 jaar geleden geboren als dochter van Atrus en Catherine, de belangrijkste karakters uit de Myst serie. Momenteel is een van haar reizen beschikbaar in ‘Myst Online: Uru Live’, maar ze heeft nog twee andere reizen gemaakt, die in eerdere spellen zijn uitgebracht tezamen met een vierde, die zich ontrolde in ‘real life’. Op 5 november 2007 ondernam ze haar eerste ‘life’ optreden, te midden van vele Bahro. Daarbij bevestigde ze dat “de verwoesting er aan zat te komen” en identificeerde de vijandige leider van de Bahro. Ze beloofde om de Bahro Oorlog uit de Grot weg te houden en daagde ons allen uit om “een weg te zoeken… en een thuis te stichten.”

De Bahro

De Bahro is een ras van schepsels die de natuurlijke vaardigheid heeft meegekregen om uit vrije wil te kunnen schakelen. Gedurende duizenden jaren waren zij de bedienden van de D’ni en wellicht schonken zij de D’ni de mogelijkheid om naar andere Tijdperken te schakelen. Sinds de onderzoekers de Bahro bevrijdden met behulp van de krachten van Het Tablet, zijn de Bahro nu vrij geworden om hun eigen keuzes te maken. Helaas hebben sommigen gekozen voor het principe ‘oog om oog, tand om tand’ en zijn daarom op een verwoestend pad terechtgekomen, waarbij zelfs onschuldig leven werd vernietigd. Echter, afgaand op Yeesha, zijn de meeste Bahro vriendelijk van aard, die onderzoekers beschermen, alsmede het leven in andere Tijdperken. Ze beschermen tevens de D’ni tegen de verwoesting, zelfs tot op het punt waarbij ze hun eigen leven moeten opofferen.

Appendix B: Chatlog lijst.
Opmerking van de uitgever: de meeste informatie die hieronder is verzameld, is rechtstreeks overgenomen van de ‘D’ni Restoration Archives’ web site.

Eerste Restauratie poging

(31 jan 2002) De eerste D’ni Buurt wordt geopend.
(18 nov 2003) Engberg ontdekt dat onderzoekers stiekem de stad bezoeken.
(19 nov 2003) Douglas Sharper krijgt een hekel aan de DRC.
(19 nov 2003) Zardoz vindt Phil Henderson.
(24 nov 2003) Douglas Sharper speelt een spelletje ‘heek’.
(24 nov 2003) Phil verschijnt opnieuw.
(25 nov 2003) Sharper en Engberg in Ae’gura.
(26 nov 2003) Sharper maakt zich ongerust.
(28 nov 2003) MrM3FaN brengt Phil terug.
(1 dec 2003) Michael Engberg in Ae’gura.
(2 dec 2003) Michael Engberg, Rand Miller en Dr. Kodama in Ae’gura.
(2 dec 2003) Phil leert en geeft les in de Buurten.
(3 dec 2003) Michael Engberg brengt opnieuw een bezoek aan Ae’gura.
(4 dec 2003) Phil bezoek meer Buurten.
(4 dec 2003) Engberg ontspant zich.
(5 dec 2003) Sharper vindt een nieuwe plek.
(5 dec 2003) Brian Fioca in confrontatie met Michael Engberg.
(5 dec 2003) Phil neemt Douglas mee op de Reis.
(5 dec 2003) Engberg speelt een spelletje ‘heek’.
(8 dec 2003) Marie Sutherland in Ae’gura.
(8 dec 2003) Phil en Douglas keren terug van de Reis.
(10 dec 2003) Sharper moedigt de mensen aan om het Yeesha shirt te dragen.
(10 dec 2003) Phil spreekt over de Reis.
(11 dec 2003) Victor Laxman spreekt over de Grote Nul.
(11 dec 2003) Sharper en de DRC gaan op zoek naar ondersteuning.
(15 dec 2003) Phil wordt ontvoerd door de DRC.
(16 dec 2003) Sharper is kwaad.
(16 dec 2003) Sharper is nog steeds kwaad.
(17 dec 2003) Sharper slaat terug.
(18 dec 2003) Rand Miller en Dr. Watson bezoeken een Buurt.
(18 dec 2003) Douglas Sharper bezoekt de Uru Obsessie Buurt.
(19 dec 2003) Douglas Sharper opent de ei-kamers.
(19 dec 2003) De DRC staat toe dat Tink een ontmoeting heeft met Phil.
(19 dec 2003) Douglas Sharper nodigt meer mensen uit om de ei-kamers te bekijken.
(21 dec 2003) Michael Engberg beantwoordt vragen in de Duitse Buurt.
(22 dec 2003) Opnieuw bezoekt Douglas Sharper de Uru Obsessie Buurt.
(26 dec 2003) Phil Henderson verongelukt.
(29 dec 2003) Sharper bezoekt een Buurt.

 

D’Mala
Gedurende laat 2005 begonnen sommige DRC-leden terug te keren naar de Grot. In 2006 keerden meer en meer onderzoekers terug naar de Grot en de DRC begon zich opnieuw met de onderzoekers te bemoeien. De DRC koesterde hoop dat ze wellicht in staat waren de Restauratie inspanningen te vervolgen. De DRC vroeg aan de gemeenschap om vijf woordvoerders te kiezen, dit om de communicatie tussen de DRC en de gemeenschap te vergemakkelijken. De gekozen woordvoerders (CAGray Wolf, Eleri, Gadren, Tweek en Vortmax) organiseerden meerdere ‘Stadhuis’ ontmoetingen met de DRC, Cyan en de onderzoekers.

(7 april 2006) Marie Sutherland heeft het over de verkiezingen.
(15 april 2006) DRC / Woordvoerders Ontmoeting.
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Marie Sutherland (Ochtend sessie).
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Michael Engberg (Ochtend sessie).
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Dr. Kodama (Ochtend sessie).
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Victor Laxman (Ochtend sessie).
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Marie Sutherland (Middag sessie).
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Michael Engberg (Middag sessie).
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Dr. Kodama (Middag sessie).
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Victor Laxman (Middag sessie).
(2 mei 2006) DRC / Woordvoerders Ontmoeting.
(13 juni 2006) DRC / Woordvoerders Ontmoeting.
(14 juni 2006) De KI en de Grote Nul.
(20 juni 2006) Ae’gura & De Stad (Ochtend sessie).
(20 juni 2006) Ae’gura & De Stad (Middag sessie).
(6 juli 2006) Nieuwe Tijdperken (Ochtend sessie).
(6 juli 2006) Nieuwe Tijdperken (Middag sessie).
(11 aug 2006) DRC / Woordvoerders Ontmoeting.
(19 dec 2006) De Grot wordt heropend.
De restauratie wordt voortgezet
(20 dec 2006) Dr. Kodama inspecteert Ae’gura.
(20 dec 2006) Dr. Kodama inspecteert Zia’s Buurt.
(20 dec 2006) Marie Sutherland inspecteert de Uru Obsessie Buurt.
(20 dec 2006) Victor Laxman inspecteert de Uru Obsessie Buurt.
(20 dec 2006) Victor Laxman inspecteert de Buurt van het Groeters Gilde.
(20 dec 2006) Marie Sutherland inspecteert een Buurt.
(20 dec 2006) Dr. Kodama inspecteert de Uru Obsessie Buurt.
(21 dec 2006) Dr. Kodama inspecteert Ae’gura nog een keer.
(21 dec 2006) Michael Engberg is van de oppervlakte teruggekeerd.
(21 dec 2006) Rand Miller bezoekt de onderzoekers.
(21 dec 2006) Michael Engberg heeft het over zijn dochter.
(21 dec 2006) Victor Laxman inspecteert een andere Buurt.
(21 dec 2006) Victor Laxman inspecteert Uru Obsessie.
(22 dec 2006) Victor Laxman heeft het over gevallenen.
(22 dec 2006) Marie Sutherland spreekt over de opening van de galeriedeuren.
(23 dec 2006) Wheely is terug.
(24 dec 2006) ‘Tank station Stan’ keert terug.
(25 dec 2006) Marie Sutherland bezoekt Ae’gura.
(26 dec 2006) Marie Sutherland richt de ‘Woordvoerders Buurt’ op.
(27 dec 2006) Nick White is in Ae’gura.
(27 dec 2006) Nick White is in de Uru Obsessie Buurt.
(28 dec 2006) Marie Sutherland babbelt met de onderzoekers.
(29 dec 2006) Dr. Kodama spreekt over de communicatie kamers.
(2 jan 2007) Nick White maakt de komst van Cate openbaar.
(3 jan 2007) Cate Alexander introduceert haarzelf.
(3 jan 2007) De woordvoerders ontmoeten Cate.
(4 jan 2007) Michael Engberg kan de slaap niet vatten.
(9 jan 2007) Cate oefent druk uit op Laxman.
(10 jan 2007) De woordvoerders maken bekend dat er vertragingen zijn.
(11 jan 2007) Nick White babbelt nabij de geopende foyer van de Concerthal.
De Oudsten
(16 jan 2007) Victor Laxman heeft zojuist de Grote Nul gerepareerd.
(17 jan 2007) De woordvoerders zijn opgestapt.
(18 jan 2007) Cate heeft de Uru Obsessie Buurt bezocht.
(19 jan 2007) Nick praat over de restauratie.
(25 jan 2007) Nick praat over Sharper en de restauratie.
(30 jan 2007) Engberg wil het kalmer aan doen.
(2 feb 2007) Cate praat over de restauratie.
(5 feb 2007) Cate verwijdert de officiële DRC forums.
(6 feb 2007) Engberg inspecteert het gebied rondom de Bibliotheek.
(8 feb 2007) Cate Alexander is aanwezig bij de bezetting voor de DRC forums.
(8 feb 2007) Michael Engberg verdedigt de onderzoekers en brengt de forums terug.
(16 feb 2007) Blake Lewin bezoekt de Grot.
(16 feb 2007) Wheely Engberg is in de Grot te vinden.
(16 feb 2007) Victor Laxman heeft het over het weer in Eder Delin.
(16 feb 2007) Nick is in Eder Delin.
(20 feb 2007) Nick is in Eder Delin, waar het is gaan sneeuwen.
(20 feb 2007) Nick trapt lol met de onderzoekers.
(21 feb 2007) Dr. Kodama onderzoekt een Buurt, nadat Yeesha daar is verschenen.
(22 feb 2007) De glas in lood ramen worden herplaatst.
(26 feb 2007) Nick White heeft het over het museum.
(26 feb 2007) Dr. Kodama heronderzoekt.
De Jager en de Capsules
(2 maart 2007) Nick white spreekt over de dierenpopulatie in Negilahn.
(2 maart 2007) De Grote Boom maakt zijn opwachting voor Douglas Sharper.
(3 maart 2007) Nick White levert commentaar op het gestolen Dereno Schakelboek.
(7 maart 2007) Nick White spreekt over de nieuwe Tijdperken en de missende kaart waarop de daar voorkomende schepsels zijn getekend.
(7 maart 2007) Cate Alexander is opgelucht dat Sharper is teruggekeerd.
(8 maart 2007) Nick komt langs om wat te babbelen.
(9 maart 2007) Nick bezoekt De Grote Boom.
(9 maart 2007) Douglas Sharper ontmoet de onderzoekers.
(11 maart 2007) Nick kijkt uit naar Rils.
(11 maart 2007) Nick maakt plezier in De Grote Boom.
(12 maart 2007) Douglas Sharper keert terug naar De Grote Boom.
(13 maart 2007) Nick praat over Dereno en de Grote Nul.
(14 maart 2007) Douglas Sharper bezoekt de NULPS Buurt.*
(14 maart 2007) Rand, Nick en Sharper zijn in een Buurt.
(14 maart 2007) Vormaen bekvecht met Sharper.
(14 maart 2007) Dr. Kodama brengt een bezoek aan Ae’gura.
(14 maart 2007) Nick White spreekt over Dereno en over vertalingen.
(15 maart 2007) Cate overziet de openbaarmaking van Dereno.
(15 maart 2007) Onderzoekers bezoeken met Wheely Engberg de Capsules.
(21 maart 2007) Nick spreekt over de aanstaande expeditie naar Negilahn.
(21 maart 2007) Rils brengt verslag uit over de Negilahn expeditie.
(22 maart 2007) Nick praat over de expeditie en Minkata.
(27 maart 2007) Nick White is in de Buurt van ThinkSpiral.
(27 maart 2007) Nick White bezoekt nog meer onderzoekers.
(28 maart 2007) Er worden nog meer glas in lood ramen herplaatst.
(28 maart 2007) Nick White en Kal brengen de Gilden ter discussie.
(29 maart 2007) Cate brengt een kaart uit van het Capsule Tijdperk.

*: opmerking van de vertaler: ‘NULPS’ betekent ‘Non Uru Live PlayerS’; spelers die géén Uru live spelen, hetgeen dus zeer tegenstrijdig is. Feit is wel dat veel ervaren spelers die naar Uru blijven komen, dit vooral voor het sociale contact doen en niet meer zozeer om te ‘spelen’.

De Grote Nul / Littekens / Een Nieuw Licht / Vertrouwde Geluiden
Bedrog / Exodus
Volgen binnenkort…

 
Appendix C: Lijst van berichten op het DRC forum.

 

Opmerking van de uitgever: het meeste van de informatie die hieronder is verzameld, is rechtstreeks overgenomen van de ‘D’ni Restoration Archive’ web site. Alle oorspronkelijke berichten kunnen worden bekeken op de forums van de DRC site.

2002

Januari
Goedgekeurde boeken
Groeten
Nieuwe KI voor directieleden
KI hulp toegevoegd
Teledahn tochtje
Verdwaald
Ongepaste draadjes
Industrie Complex
‘Veiligheid’
Teledahn schema
Tuin KI test
Verzoek om assistentie
KI verbinding tussen Tijdperken
Organiseren van een tripje naar de oppervlakte
Rebek

april
Groeten
Nieuwe KI voor directieleden
KI hulp toegevoegd
Teledahn tripje
Verdwaald

mei
Ongepaste draadjes
Industrie Complex
‘Veiligheid’
Teledahn schema
Tuin KI test

juni
Verzoek om assistentie
KI verbinding tussen Tijdperken
Organiseren van een tripje naar de oppervlakte

Juli
Rebek

augustus
Bronnen beschikbaar?
KK
Niet ingeroosterde bijeenkomst
Ae’gura

september
Spelletjes
Ontbreekt
Sharper
Doorgaan…

oktober
Voorbereiding voor de aankomenden
Nieuw T-shirt bij de Café presentatie
Testen van KI afbeeldingen

november
Zijn ‘spel’ is begonnen
Duidelijkheid scheppen
MT

 

december
Uru onderzoekers
Ongelofelijk

2003

januari
Nieuwe buurten
Aan de oppervlakte
KI update
Wat achtergrondinformatie over Zandi

april
Nieuwjaar – 9659mei

juli
Verbeelder vragen
Iets om over na te denken

september
Aankomenden
Wedstrijd

oktober
Marker systeem eigenaardigheden
Uitbreidings update
Update voor de kunst- en modelleringwedstrijd
Travestie wedstrijd
De bar in J’Taeri

november
Een zijdelings grapje
Verontschuldigingen?
De pub
Een bijeenkomst nodig
Opnieuw signalen
We moeten opnieuw bijeenkomen
Ayoheek top scores

december
Bijeenkomst
Forums
Nexus schakels naar de stad hersteld
Te lang
Update van Phil
De Baron
Lopende zaken
Na?
De tragische gebeurtenis van gisteren
Huidige zaken
De laatste paar dagen en de toekomst
Opsomming Tijdperken
Nexus eindstations
Buurtklokken

2004

januari
Vandaag is de dag
Dr. Watson
Fase 5

februari
Bijeenkomst
Uitrusting en systemen
Nexus voetstukken

2005

December
ttttttttxxttttttttttttttttt’#’#’#’#
Test
Hallo?

2006

januari
Een bot

februari
Voorstel
2 Jaren
Welkom
De Woordvoerders

juni
Stadhuis verdediging
Eder Delin op de lijst van Tijdperken

december
Klaar?
Welkomstboodschap
Galerijdeuren

2007

februari
DRC forums zijn opnieuw beschikbaar

april
Grote Nul markeringen

2010

februari
Activiteit in de Grot?

mei
Bahro kostuums in de Grot

2011

februari
Illusies in de Grot

Dankwoord

Een ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het D’ni universum in het algemeen en van Uru in het bijzonder, zal blij zijn dat sommige personen die getuige waren van de ontdekking van de Grot en het verloop van de eerste restauraties, de moeite hebben genomen om hun herinneringen en belevenissen op papier te zetten.

Een speciaal woord van dank moet daarom dan ook uitgaan naar DimensionTravelerCalum die de beide proloog hoofdstukken heeft geschreven, alsmede de hoofdstukken ‘Vertrouwde geluiden’ en ‘Exodus’, en naar Carl Palmner die de overige hoofdstukken heeft geschreven, alsmede het ‘Conclusie’ deel, dat aan het hoofdstuk ‘Exodus’ is toegevoegd.

Maar dit boek was niet verschenen als Malfhok niet de hele tekst kritisch had doorgenomen en waar nodig, wijzigingen had aangebracht. In dat kader moeten we ook Mac_Fife en Tai’lahr niet vergeten te noemen.

Ook zou dit boek niet zijn geworden wat het nu was, als we niet de beschikking hadden gehad over al het beeldmateriaal, belangeloos beschikbaar gesteld door de personen die onder ‘fotoverantwoording’ (zie hierna) worden genoemd en waarbij we Jamey hier nog bij name willen noemen, omdat die de diverse afbeeldingen kundig wist te bewerken.

Erik moeten we bedanken vanwege het beschikbaar stellen van de verslagen van de gesprekken en de historische archieven.

Maar het uiteindelijke eindresultaat oogt zo fraai vanwege de inspanningen van Ainia, die de puntjes op de ‘I’ wist te zetten en verantwoordelijk was voor de publicatie.

Tot slot gaat nog een woord van dank uit naar Ural, GracelenRose en Polgara (namens het Boodschappers Gilde), als ook naar alle overige personen die wel op een of andere manier hun steentje hebben bijgedragen, maar in het voorafgaande nog niet zijn genoemd.
‘Achter de echte wereld ligt D’ni’…

Moge het D’ni universum tot ver in de toekomst blijven bruisen van het leven!
Tom(Samoth),
18 augustus 2012
Fotoverantwoording
Ainia: blz. 10, 16, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 32 (2x), 35 (2x), 37 (2x), 40 (2x), 48, 52 (2x), 55 (2x), 57, 62, 68, 74(2x), 75 (4x), 82 (2x), 84, 85, 86.
Clat: blz. 89.
CrisGer: blz. 78, 79, 82, 83.
D’Lanor: blz. 33.
D’ni Restoration Archive: blz. 87 (3x).
Deg: blz. 43.
Donahoo: blz. 15.
EthanEver: blz. 73.
Guild of Greeters website: blz. 91, 93, 94, 95, 96, 97 (2x), 98, 99, 100, 101, 103.
Ichabod L: blz. 36.
Inzilabeth: blz. 76.
Isyldar: blz. 58, 59, 63.
Jamey: blz. 6, 9, 18, 29, 46, 65, 103.
janaba1: blz. 12, 21, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 51, 54, 57, 69, 70, 77, 88, 102 (3x).
meadow: blz. 67 (onder).
MystJourney.com: blz. 7.
MystLore: blz. 7, 101.
Mystpedia: blz. 11.
Nadnerb: blz. 66.
Patchallel.com: blz. 1, 8.
Qlex: blz. 54.
Ti’chelle: blz. 64.
The Echoes: blz. 13.
Tweek: blz. 38, 42, 50, 53, 61, 63, 72, 81, 86.
Vincent Corlais: blz. 13.
Whilyam: blz. 47, 50.
wkwalker: blz. 67 (boven).

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s