Dutch Memories 6

Hoofdstuk 5: Een Nieuw Licht.


Tijdens de ‘Littekens Week’, een maand eerder, waren we er achter gekomen dat het roofdier uit Reziksehv in feite een grote groep Bahro was geweest. Het leek erop dat één van hen verantwoordelijk was voor de dood van Wheely Engberg, wat als gevolg had dat haar vader de DRC had verlaten en was verdwenen.

Sharper had ontdekt dat de Bahro middenin een burgeroorlog verwikkeld waren. In een hele maand hadden we niets meer gehoord van Sharper, Nick, of de DRC.

De onderzoekers waren nerveus, maar gelukkig vonden er geen incidenten door aanvallen van Bahro plaats – althans, voor zover ons bekend was.

Gedurende de eerste dag van de week deed de DRC verheugd een tweetal bekendmakingen.

De eerste bekendmaking was dat Laxman er in was geslaagd om bepaalde functies van de KI te herstellen. In navolging van het verzamelen van Markeringen van de Grote Nul, hetgeen we al konden doen, zouden onderzoekers nu in staat zijn om hun eigen Markeringsmissies te vervaardigen, zodra ze ver genoeg waren gevorderd met de Grote Nul missies.

(Vernieuwde KI. Foto beschikbaar gesteld door Qlex).

Ik vermoed dat de meesten van ons destijds zo werden afgeleid met het overal plaatsen van Markeringen, dat we niet eens meer dáchten aan de Bahro.

De tweede bekendmaking volgde de dag daarna. Laxman zou de Grote Nul volledig activeren. Dat betekende dat hij volledig gekalibreerd was en net zo functioneerde als gedurende het tijdperk van de D’ni.

(De Grote Nul wordt geactiveerd. Foto beschikbaar gesteld door janaba1).

Later die dag gaf de DRC het eerste nieuwe gebied van de week uit: De Waarnemers Pub.

Deze plek was aanvankelijk bekend geweest als het ‘Waarnemers Heiligdom’ en was een onderdeel geweest van Yeesha’s ‘Schelpenpad’, voordat de Grote Schreeuw alles had omgewoeld. Dus voor sommigen onder ons was dit gebied niet nieuw, hoewel er sommige veranderingen waren aangebracht. Te midden van andere zaken was de deur op de bovenste verdieping afgesloten en dat is hij nu nog steeds. Ook zijn de vertalingen van de Profetieën van de Waarnemer thans hier geplaatst. Deze hebben in het oude Schelpenpad eveneens een belangrijke rol gespeeld. Ze bevatten voorspellingen over de toekomst en handelen over de komst van de Groeier, een persoon waarvan we nu geloven dat dit Yeesha is.

(De Waarnemers Pub is vrijgegeven. Foto’s beschikbaar gesteld door Ainia).

Gedurende een aantal dagen daarna, zou de DRC ons hier, in de Waarnemers Pub, geregeld bezoeken. De Pub zou ook tijdens latere gebeurtenissen een belangrijke rol spelen.

In een aantal dagen tijd kwam de DRC geregeld op visite, zowel hier als elders in de stad.

Kodama sprak kort met de onderzoekers en bevestigde dat de DRC geloofde dat de Bahro verantwoordelijk waren voor de dood van Wheely. Hij presenteerde daarbij zijn eigen mening dat zelfs de fatale instorting door hen was veroorzaakt – waarmee ze in feite ook als de moordenaars van Rosette beschouwd konden worden.

Naast andere dingen, vertelde Laxman ons ook dat de DRC een bezoek had gebracht aan Noloben, het Tijdperk dat verwees naar de moordende Bahro. Op zeker moment had de DRC ontdekt dat een D’ni overlevende in Noloben voldeed aan het signalement van de snoodaard Esher uit Myst V. Echter, volgens de DRC was hij daar niet meer ten tijde van deze gebeurtenissen.

Wellicht was het meest belangrijke bezoek dat van Cate Alexander. Ze kwam naar het Waarnemers Heiligdom en maakte bekend dat Engberg nog steeds werd vermist en sinds zijn verdwijning niet meer was gezien. Het gevolg hiervan was dat de DRC er vanuit was gegaan dat hij niet spoedig zou terugkeren. Daarom hadden ze Engberg vervangen door Cate zelf.

Het is onnodig om te zeggen dat menigeen dit zag als belangenverstrengeling, gezien het feit dat Cate de belangrijkste geldschieter was van de Restauratie. Persoonlijk dacht ik niet dat dit veel verschil zou maken – maar destijds stal ze er in ieder geval wel aardig de show mee.

Marie Sutherland was echter overduidelijk een andere mening toegedaan en op de derde dag hingen beiden, in aanwezigheid van een grote groep onderzoekers, hun vuile was buiten. In feite was het nogal onprofessioneel hen te zien soebatten over de positie van Cate en over de mogelijkheid van adverteren in de Grot. Gelukkig verplaatsten ze uiteindelijk hun discussie naar een meer besloten plek.

Slechts iéts minder belangrijk was het bezoek van Sharper. Hij kwam op de derde dag in de Uru Obsessie Buurt opdagen.

Sharper vertelde de onderzoekers dat hij een besluit had genomen. De Bahro hadden Wheely vermoord en dus zou hij nu een Bahro gaan ombrengen.

Het is niet nodig om op te merken dat dit onder de onderzoekers bijna een rel veroorzaakte. Een aantal waren het eens met het plan van Sharper, maar de meesten waren van mening dat het onverstandig was.

Op zeker moment benadrukte Sharper dat het nodig was dat de Bahro inzagen dat ze niet zonder consequenties zomaar mensen konden afslachten. Maar, zoals ik al zei, de meeste mensen vreesden dat dit de aanzet zou vormen tot een groter conflict tussen ons en de Bahro.

‘Oog om oog, tand om tand, maakt de wereld blind’, wordt er wel gezegd.

Op de vierde dag kregen we iets anders om over na te denken. Toen de DRC het Waarnemers Heiligdom beschikbaar maakte, waren de boekenstandaards daar leeg geweest. Maar op de vierde dag plaatste Cate het Er’cana Boek op de standaard.

(Er’cana wordt uitgebracht. Foto beschikbaar gesteld door Ainia).

Velen van ons waren daar daadwerkelijk al geweest, omdat Yeesha dit Tijdperk ooit als onderdeel van haar Schelpenpad had toegevoegd. We ontdekten echter dat er enkele veranderingen waren doorgevoerd.

Om een voorbeeld te geven, er was een scheur die wel wat weg had van de sterrenspleet. De ovens leken beter te zijn afgesteld op het koken van de ‘broodjes’, die dienden om het D’ni meer te verlichten. En er waren veel meer Schelpdoeken dan eerder – zodat het voltooien van Er’cana nu veel meer aanvoelde als het voltooien van de originele Reis van Yeesha.

Ons werd verteld dat de DRC het er om te doen was om het meer te ‘verlichten’ – waarmee ik bedoel, haar voormalige gloed te herstellen.
Dit moedigde ons aan om de gezondste recepten voor de broodjes te vinden en we dumpten er zoveel in het meer als maar mogelijk was.

Later die dag kwam Marie Sutherland naar de stad en gaf ons een laatste object: het Gedenkteken.

(Het Onderzoekers gedenkteken in de buurt van de Kahlo Pub. Foto beschikbaar door janaba1).

Sutherland had zich er van verzekerd dat niet alleen Wheely’s naam daarop zou prijken, maar ook de namen van andere onderzoekers die ooit deel uitmaakten van onze gemeenschap, maar overleden waren. En er is één naam die ik er speciaal uit wil lichten, omdat hij later van belang zou worden.

Op dat gedenkteken staat de naam van Phil ‘phend’ Henderson. Phil was één van de medewerkers van de DRC gedurende de Eerste Restauratie. Hij had Yeesha’s Reis ondergaan en het leek erop dat hij op een of andere manier mentaal ietwat was losgeslagen.

Op zeker moment had Sharper Phil’s Reltoboek gestolen om zo de DRC te kunnen bespioneren. Het ongelukkige resultaat van dit voorval was, dat toen er een muur instortte bovenop Phil, hij geen uitweg had om te ontsnappen.

Ondanks dat werd er geen lichaam gevonden, alleen een verpletterde KI. Maar hoewel Phil’s lichaam dus nooit was geborgen, was het duidelijk dat niemand een dergelijke instorting had kunnen overleven.

En dat verklaart waarom jaren later, toen Marie dit Gedenkteken oprichtte voor Wheely en de anderen die waren omgekomen, ook Phil’s naam daarop was te vinden.

Later die dag vond er een belangrijkere gebeurtenis plaats.

Een onderzoeker had zijn KI geregistreerd onder de naam ‘Reteltee’, wat ‘De Gilden’ betekent in de taal van de D’ni.

Reteltee was geïnteresseerd in het opnieuw installeren van de D’ni gilden en het moest zo zijn dat ook de DRC daarin was geïnteresseerd.

Marie en Cate spoorden Reteltee op en nodigden hem uit om hen privé te ontmoeten om te bepraten hoe de D’ni Gilden konden worden ingebouwd te midden van de onderzoekers.

Velen van jullie zijn vertrouwd met de moderne Gilden van de Schrijvers, Groeters, Boodschappers, Handhavers en Cartografen. Het was grotendeels te danken aan het feit dat de DRC hun hoofden bijeenstaken samen met Reteltee – die later werd benoemd als hun officiële Gilden woordvoerder – dat deze Gilden heden ten dage bestaan.

(Reteltee spreekt met de onderzoekers. Foto beschikbaar gesteld door Isyldar).
Maar dit was slechts het beginstadium. We wisten nog niet welke Gilden zouden worden hersteld en op welke manier.

Uiteindelijk brak de vijfde en laatste dag aan.

Laxman kwam naar de stadsdokken, alwaar hij een vreemd apparaat plaatste dat dienst deed als een soort lichtmeter van het meer. Verspil geen moeite om vandaag naar dit apparaat te komen kijken – het is later verwijderd omdat hij niet goed functioneerde.

(Laxman installeert een lichtmeter bij de dokken van de haven. Foto beschikbaar gesteld door Isyldar).

En tot slot bracht Sharper nog een laatste bezoek aan de Buurten en aan het Waarnemers Heiligdom.

Deze keer waren de onderzoekers directer en agressiever in hun protesten tegen zijn plannen. Ondanks dat, was Sharper vastbesloten om naar Noloben te gaan. Hij wilde de Bahro bestuderen, achter hun manier van doen zien te komen en zodra hij er zeker van was welke groepering verantwoordelijk was geweest voor Wheely’s dood, zou hij terugkeren. Met het hoofd van een Bahro.

En dat was destijds de laatste keer dat we hem zagen – tot een maand later, toen we eindelijk begonnen te merken wat er écht aan de hand was met de Bahro.

De waarheid is dat die week meer ging over nieuwe gebieden en activiteiten, dan dat hij ging over spannende dingen die zich voltrokken, of over wat voor raadsels dan ook die werden opgelost.

(Poster ‘Vertrouwde Geluiden’. Foto beschikbaar gesteld door Tweek).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s