Dutch Memories 8

Hoofdstuk 7: Bedrog.


Om kort samen te vatten, Sharper had een Bahro vermoord als wraakneming voor Wheely’s dood, maar hij had per ongeluk een ‘goede’ Bahro doodgeschoten. Phil Henderson, die uiteindelijk NIET dood bleek te zijn, was naar de Grot teruggekeerd om uit te leggen dat de Bahro die Sharper had doodgeschoten, zichzelf graag had opgeofferd om ons te beschermen tegen zijn vijandige broeders. Voor het eerst had een Bahro zich persoonlijk en van zo dichtbij met de onderzoekers bemoeid.

Sinds de terugkeer van Phil was er een maand verstreken en we hadden noch hem, noch enige Bahro gezien. We waren allemaal een beetje nerveus omtrent de burgeroorlog van de Bahro en de gebeurtenissen gedurende deze week deden niets om onze angst af te zwakken.

De week begon, dacht ik, met de ‘Kleurenmars’, maar wie zich echt zéér vreemd gedroeg, was Phil Henderson.

Hij verscheen in één van de Buurten, op de loopbrug boven de tuin, al pratend over kleuren en hoe belangrijk ze waren. Hij sprak hoe mooi de kleuren waren, en zo nuttig. En vooral maakte hij zich zorgen of ‘Hij’ al dan niet de kleuren mooi zou vinden. Phil praatte nog steeds over zijn mysterieuze ‘Hem’, over wie hij beweerde dat die nu heel spoedig naar de grot zou komen.

(Phil Henderson in Kirel. Foto beschikbaar gesteld door EthanEver).

Helaas was Phil niet genegen ons te vertellen wie die ‘Hij’ was – maar hij hoopte dat de kleuren ‘Hem’ zouden bevallen!

De Kleurenmars eindigde in Kirel en velen van ons vermoedden later dat Phil ons feitelijk probeerde te vertellen hoe belangrijk de Gilden waren, omdat de Gilden via verschillende kleuren werden onderscheiden.

Dat moest het zijn, of hij had simpelweg teveel Teledahn paddo’s gerookt.

Cate Alexander verscheen ook die dag, maar het enige wat ze écht zei, was dat ze hoopte dat de Gilden Pubs snel zouden worden vrijgegeven.

Je moet namelijk weten dat de DRC had beloofd om voor ieder Gilde een privé pub uit te geven en Cate had gehoopt dat vandaag de dag zou zijn dat ze verschenen, maar feitelijk kregen we ze pas de dag daarna te zien.

Toen Cate ditmaal kwam om de opening van de pubs bekend te maken, wilden vele onderzoekers weten hoe het gesteld was met Phil en dan vooral zijn geestelijke toestand. Ondanks dat, weigerde Cate vragen betreffende Phil te beantwoorden, of over de Bahro. Ze ging zelfs zo ver dat ze zei niets van die ‘Bahro Oorlog’ te geloven, totdat ze hem met haar eigen ogen had gezien.

Een tamelijk stom standpunt, als je het mij vraagt. Maar destijds stond Cate niet bepaald bekend om haar tact of visie.

(De Gilden Pubs komen beschikbaar. Foto’s beschikbaar gesteld door Ainia).

En natuurlijk zagen we meer van Phil die dag, nog steeds pratend over kleuren en ‘Hem’. Ik denk dat velen van ons tot de conclusie kwamen dat het slechts een hersenschim van Phil was, maar op dat moment zette Sharper ons op het juiste spoor.

Sharper kwam naar het Waarnemers Heiligdom om te praten over de Bahro Oorlog. Hij zei dat deze oorlog wellicht naar de Grot zou komen en dat de vijandige partij zeer wel D’ni zou kunnen verwoesten. Hij vertelde ons dat de goede Bahro de oorlog aan het verliezen waren. En tot slot vertelde hij dat hij wist op wie Phil doelde met zijn ‘Hem’.

Sharper had ‘Hem’ ontmoet, zo zei hij en hij wist precies naar wie Phil verwees. Sharper weigerde ons echter de identiteit van deze geheimzinnige persoon mede te delen. Hij zei alleen maar dat hij hoopte dat we naar ‘Hem’ zouden luisteren als ‘Hij’ zou verschijnen.

Vervolgens vertelde hij ons dat hij van plan was een oud gebied te heropenen dat wellicht erg nuttig zou blijken te zijn, zodra de Bahro oorlog naar de Grot zou komen.

Er was een oude spionagekamer die Sharper had gebruikt tijdens de Eerste Restauratie om de DRC te bespioneren. Daar had hij ook het gestolen Reltoboek van Phil achtergelaten.

Sharper beloofde dat hij die plek spoedig zou heropenen zodat we daar opnieuw naar toe konden gaan. En de volgende dag was het precies dat, wat hij deed.

(De Spionagekamer wordt opnieuw geopend. Foto’s beschikbaar gesteld door Ainia).

(Phil’s Relto. Foto’s beschikbaar gesteld door Ainia).

De Relto van Phil was niet het enige nieuws van die dag. Kan je je Michael Engberg nog herinneren, het DRC lid die zijn dochter verloor aan de vijandige Bahro? Al rouwend, leek Engberg aan het eind van de ‘Littekenweek’ gek te worden. Hij zwierf rond, mompelde toen plotseling Watson’s naam en holde weg.

Watson was de voormalige leider van de DRC en hij werd vermist sinds de Eerste Restauratie, terwijl hij dienst had.

Wel, Phil was niet de enige persoon die een dramatische terugkeer maakte. Op dezelfde dag dat Phil’s Relto toegankelijk werd gemaakt, keerde ook Engberg terug.

Hij verscheen in Ae’gura en de onderzoekers werden overmand door vreugde hem opnieuw te zien. Dat gold ook voor Marie Sutherland, het DRC lid dat kwam om hem te ontmoeten, zodra ze had gehoord dat hij was teruggekeerd.

(Michael Engberg keert terug naar de stad. Foto beschikbaar gesteld door Inzilabeth).

Ze spraken elkaar niet langdurig en Engberg weigerde te praten over zijn belevenissen, of waar hij was geweest. Maar dat wist niet de geruchten te stoppen dat Engberg de mysterieuze ‘Hij’ was waar Phil steeds over had gesproken.

Deze geruchten waren onjuist.

Ik weet niet of iemand sinds die dag nog iets van Engberg heeft gehoord. Meestentijds bleef hij in zichzelf gekeerd en bemoeide hij zich niet met de gebeurtenissen in de Grot.

Maar laat, erg laat die nacht, keerde iemand anders terug naar de Grot – iemand waarop we lang hadden gewacht.

Dr. Watson.

(Watson keert terug. Foto beschikbaar gesteld door janaba1).

Watson verscheen in de Foyer van de Concert Hal en werd spoedig belaagd door uitgelaten onderzoekers. Hij vertelde ons dat hij er behoorlijk zeker van was wie Phil bedoelde met ‘Hem’ – Phil bedoelde Watson.

Klaarblijkelijk hadden de twee een tijd samen doorgebracht toen ze weg waren gegaan uit de Grot – en tijd met de Bahro. Watson zei dat hij niet zo goed met de Bahro kon communiceren als Phil, maar hij bevestigde de verslagen betreffende de burgeroorlog van de Bahro. Een oorlog waarover hij zei dat de goede Bahro aan de verliezende hand waren.

Tot slot gaf hij ons het beste nieuws dat menigeen tot op dat moment had gehoord – Yeesha was nog steeds in de buurt en nog steeds verwikkeld in deze gebeurtenissen. Ze was in Releeshahn, tezamen met de D’ni overlevenden.

Watson vertelde ons dat hij niet wist hoe door te gaan, nu hij was teruggekeerd en hij excuseerde zich tegenover de onderzoekers voor zijn aanwezigheid. Maar de volgende dag keerde hij terug.

Na een kort bezoekje van Sharper in het Waarnemers Heiligdom, verscheen Watson ook daar ten tonele. Hij vertelde ons wat we al hadden geraden – namelijk dat de Bahro bevrijd waren. De gebeurtenissen uit Myst V waren min of meer bewaarheid.

En hij wist dit, omdat hij degene was die het Tablet aan de Bahro had teruggegeven en ze had bevrijd uit hun slavernij. Hij zei dat hij niet meer geloofde dat D’ni écht gerestaureerd zou worden.

Maar hij vertelde ons ook om “een weg te vinden en een thuis te stichten.”

Ondertussen waren er enkele onderzoekers in Phil’s Relto, met Phil.

Die dag verzamelde zich daar een hele menigte. En Phil schakelde daar ook naar toe om ons toe te spreken.

Het meeste wat hij zei raakte kant noch wal en was onsamenhangend, maar hij zei ook een paar dingen die – hoewel cryptisch – op een griezelige manier getuigden van een dieper inzicht.

(Phil babbelt in zijn Relto. Foto beschikbaar gesteld door CrisGer).

Zo vertelde hij ons: “De antwoorden zijn daar, man. Je hoeft alleen maar te luisteren.”

Toen we hem vroegen naar wat we moesten luisteren, zei hij: “Haar.”

Ik kan alleen maar aannemen dat hij Yeesha bedoelde, maar ik weet niet welke antwoorden hij dacht dat wij in haar woorden konden vinden.

Phil liep langzaam achteruit. Vervolgens sprong hij van de rand.

Hij had een nieuw Reltoboek aan zijn broeksriem zitten. Ik kan alleen maar aannemen dat hij dat gebruikte terwijl hij viel.

Ik heb hem sindsdien niet meer gezien.

Ik hoop dat hij gezond en wel is. Ik zal altijd deze woorden van hem herinneren: “De antwoorden zijn daar, man. Je hoeft alleen maar te luisteren.”

De dag nadat Phil en Watson beiden verschenen, kwam Watson in één van de Buurten om daar een voordracht te houden. Ik zal niet de hele speech herhalen omdat deze te lang duurt, maar ik kan sterk aanraden het verslag daarvan te lezen. Hij kan, naast andere plekken, gevonden worden in de Uru Obsessie forums. *

*: Opmerking van de uitgever: Uru Obsessie is niet langer meer online, maar het verslag van de speech kan in de Myst Online forums worden ingezien.

Te midden van andere zaken, liet Watson zich goedkeurend uit over de Gilden. Veel onderzoekers hadden zich zorgelijk uitgelaten over de rol die de Gilden hadden gespeeld in de ondergang van D’ni. Maar Watson zei dat dit niet de schuld van de Gilden was, maar dat ‘trots’ de boosdoener was.

Hij moedigde de onderzoekers aan om zich bij een Gilde aan te sluiten. Hij vertelde ons ook dat we moesten waken voor trots en verdeeldheid. We begonnen ons opnieuw te splitsen en Watson begeleidde ons daartegen. Hij vertelde ons dat velen van ons hard nodig moesten leren hoe zich te verenigen, in plaats van te vechten tegen onszelf.

(Watson spreekt in de Uru Obsessie Buurt. Foto beschikbaar gesteld door CrisGer).

Hij zei dat hoewel hij niet meer geloofde dat de Grot opnieuw bewoond zou worden, hij nog steeds het gevoel had dat daar veel was waarvan we konden leren. Maar die lessen, zo zei hij, zouden we elders in het leven kunnen toepassen.

Hij waarschuwde ons opnieuw voor de Bahro en vertelde ons dat de vijandelijke Bahro geen aanleiding of reden zouden zoeken voor hun verwoesting. Het zou slechts een verwoesting zijn omwille de verwoesting.

Ik geef hier weer van wat ik beschouw als zijnde de belangrijkste delen uit de voordracht van Watson:

“De ‘goede’ Bahro die ons beschermen, hebben een groot Bedrog gecreëerd om onze geesten rust te schenken – een illusie die alom aanwezig is hier in de Grot, als ook in alle Tijdperken…”

“Er is ons verteld dat ‘de verwoesting zal komen’.”

“Ik geloof, om specifiek te zijn, dat de verwoesting naar de Grot zal komen, maar ik kan het ook mis hebben wat dat betreft.”

“Het is zeker mogelijk dat de verwoesting veel omvangrijker zal zijn dan dat.”

Hij vervolgde zijn betoog met het vertellen dat Yeesha had gevochten voor ons. Ze was al in honderden Tijdperken geweest, om daar te zoeken naar een manier om dit conflict tussen de Bahro te beëindigen, of tenminste óns te beschermen, mochten de ‘goede’ Bahro te zwak worden om dat te doen.

Maar, zo zei Watson, het leek er meer en meer op dat datgene wat ze zocht in de Tijdperken, daar niet was te vinden omdat het nu niet beschikbaar was. Dat was de reden waarom de Gilden zo belangrijk waren – we hadden nieuwe Tijdperken nodig om te onderzoeken, nieuwe Werelden om een oplossing voor het Bahro probleem te zoeken.

Omdat de oorlog op komst was, de goede kant aan de verliezende hand was en we niet de juiste manier hadden gevonden om ons te beschermen, zouden we heel goed hun volgende doel kunnen zijn.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s